Veicam rakstiskus tulkojumus saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17100:2015 „Tulkošanas pakalpojumi. Prasības tulkošanas pakalpojumiem”.
 

Mūsu specializācija:
 •  juridisku tekstu tulkošana;
 •  ekonomikas tekstu tulkošana;
 •  tehnisku tekstu tulkošana;
 • medicīnas tekstu tulkošana
 •  reklāmas teksti un tūrisma informācija. 
LINGVITTO speciālisti savā darbā vadās pēc šādiem galvenajiem principiem:

 • rūpīga un precīza tulkojuma veikšana;
 •  terminoloģiskās atbilstības nodrošināšana;
 •  precīza pasūtījumu izpildes termiņu ievērošana;
 • caurskatāma cenu politika;
 • konfidencialitāte.

Juridisku tekstu tulkojumi ar notariālu apliecinājumu
Juridisku tekstu tulkojumi bez notariāla apliecinājuma

 • Tulkojam līgumus, pilnvaras, pieteikumus, lūgumus, tiesu spriedumus un lēmumus, uzņēmumu dibināšanas dokumentus, kā arī visu veidu notariālos aktus.

  Mēs garantējam, ka veiksim tulkojumu augstā kvalitātē, jo mūsu speciālistiem ir ne tikai augstākā izglītība un daudzus gadus ilga pieredze tulkošanas jomā, nepieciešamās zināšanas par aktuālajām izmaiņām un jaunievedumiem likumdošanas un tiesību jomā.

  Ja nepieciešams, nodrošinām tulkojumu notariālu apliecināšanu.

  Visus tulkojumus rūpīgi pārbauda redaktors, tādēļ līdz minumam samazinās neprecizitāšu risks, un mēs uzņemamies pilnu atbildību par veikto tulkojumu kvalitāti. 

  Mēs garantējam Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti un datu aizsardzību.  

Tīmekļvietņu tulkojumi

Tūrisma informācijas un reklāmas tekstu tulkojumi

Tīmekļvietne ir uzņēmuma vizītkarte, tādēļ mājas lapu / tīmekļvietņu satura tulkojuma kvalitāte ir viens no svarīgākajiem aspektiem, veidojot uzticama partnera tēlu.

Tūrisma informācijas un reklāmas tekstus, tostarp tekstus, kas paredzēti turpmākai publicēšanai tīmeklī, tulko tikai speciālisti, kuriem attiecīgā valoda ir dzimtā, jo šādu tekstu tulkojumam ir jābūt harmoniskam, jāatspoguļo un jāņem vērā mērķauditorijas kultūras un valodas īpatnības. 

Ja Jūsu tīmekļvietnes saturs ir iztulkots kvalitatīvi, tas veicina vēlmi sadarboties ar Jums un stiprina Jūsu kā uzticama un nopietna partnera tēlu.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .