Mūsu uzņēmums darbojas tulkošanas pakalpojumu jomā jau kopš 2005. gada. Mēs piedāvājam kvalitatīvus tulkojumus un precīzi ievērojam klientu noteiktos izpildes termiņus, kā arī garantējam konfidencialitāti un datu aizsardzību.
Savā darbā mēs vadāmies pēc šādiem principiem:
  • mēs cienām un augstu vērtējam savus klientus;
  • mēs veicam tulkojumus pēc iespējas īsos termiņos;
  • mēs ar lielu atbildības sajūtu attiecamies pret katru veicamo tulkojumu;
  • mēs vienmēr izrādām pretimnākšanu saviem klientiem;
  • mēs piedāvājam elastīgas vienošanās par cenām.Mūsu uzņēmums savā darbībā strikti ievēro vispāratzīto starptautisko standartu ISO 17100:2015 „Tulkošanas pakalpojumi. Prasības tulkošanas pakalpojumiem”. Šis standarts regulē tādus aspektus kā galveno procesu vadība, prasības tulkotāju, redaktoru, korektoru un projektu vadītāju kvalifikācijai, resursu pieejamība un pārvaldība, tulkojumu kvalitātes kontroles sistēma, konfidenciālas informācijas glabāšana u.c. Šī standarta prasību ievērošana ļauj mums nodrošināt sniedzamo pakalpojumu augstu kvalitāti – sākot no pieprasījumu apstrādes procesa, līdz pat konfidenciālas informācijas glabāšanai atbilstoši visiem drošības un datu aizsardzības principiem.  
Ar ko mēs atšķiramies no citiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem?
1. Mūsu komandā strādā tikai diplomēti tulki ar augstāko izglītību savā specialitātē, piemēram, Eiropas maģistra grādu tulkošanas jomā (European Master in Translation), filologi, juristi – lingvisti. Turklāt vairākiem mūsu speciālistiem ir arī darba pieredze Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta tulkošanas struktūrās.
2. Mūsu klientu dokumenti, kas satur svarīgu informāciju, netiek pārsūtīti pa elektronisko pastu, un tādējādi ievērojami samazinās varbūtība, ka konfidenciāla informācija var nonākt negodprātīgu vai nepareizu saņēmēju rīcībā. Gadījumos, kad informācijas pārsūtīšana pa elektronisko pastu ir nevēlama, taču klientam nav iespēju personīgi nogādāt tulkojamo materiālu uz mūsu biroju, mūsu uzņēmuma pārstāvis dodas pie klienta, lai saņemtu šādus dokumentus.
3. LINGVITTO projektu vadītāji rūpīgi seko tam, lai tiktu ievērotas valsts un starptautisko iestāžu prasības, kas tiek izvirzītas tulkotajiem dokumentiem. Noformējot tulkojumu un atvasinātos dokumentus, kas paredzēti iesniegšanai Latvijas Republikas tiesu un administratīvajām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai zemesgrāmatu nodaļām, ir jāņem vērā virkne specifisku nianšu. Īpašas prasības tulkoto dokumentu noformēšanai izvirza arī ārvalstu vēstniecības. Mūsu tulkotie dokumenti vienmēr būs ne tikai precīzi un pareizi iztulkoti, bet arī noformēti saskaņā ar attiecīgās saņēmējiestādes prasībām.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .